top of page

8 mått av välbefinnande som kan hjälpa dig må bättre.

Vad är friskvård och vad betyder det för dig?

Per definition är välbefinnande tillståndet att vara vid god hälsa, särskilt som ett eftersträvat mål. När vi tänker på hälsa och välbefinnande tar de flesta bara hänsyn till sitt fysiska och psykiska välbefinnande. 


Men livet är inte bara svart och vitt, det finns många färger. 

Detsamma gäller din hälsa. Wellness handlar inte bara om kropp och själ. Det finns flera saker att tänka på, som i slutändan alla kan relatera till och håller med om. 


En sak som väldigt få vet är att det finns 8 dimensioner av välbefinnande:


 1. Emotionell

 2. Andlig

 3. Intellektuell

 4. Fysisk

 5. Miljömässig

 6. Ekonomisk

 7. Yrkesmässig

 8. Social. 


Var och en spelar en mycket viktig roll i vår vardag. Att ta itu med varje dimension på rätt sätt gör att vi kan bygga upp en hälsosam övergripande känsla av välbefinnande som bidrar till individens och samhällets tillfredsställelse. 

När du läser varje beskrivning, vänligen bli inte avskräckt om du känner att några av dessa aspekter inte uppfylls i ditt vardagliga liv. Använd den för att få perspektiv, öppna dina horisonter och inspirera dig att växa.


1. EMOTIONELL

Emotionellt välbefinnande innebär att ha medvetenhet, förståelse och acceptans för dina tankar och känslor, oavsett om de är positiva eller negativa. Med detta kommer förmågan att effektivt hantera livet, samt bygga och upprätthålla sunda relationer. De med känslomässigt välbefinnande känner sig trygga i sig själva, entusiastiska över sitt liv och har kontroll över sina känslor och beteenden, samtidigt som de uppskattar andras känslor. Livet ger oss ständigt utmaningar, men genom att arbeta igenom dem kan vi växa och bygga motståndskraft när vi lär oss att övervinna dessa hinder. Möjliga fördelar med att främja denna dimension inkluderar ett klarare sinne, bättre humör, förbättrad självkänsla och bättre kommunikationsförmåga.

Sätt att upprätthålla eller förbättra känslomässigt välbefinnande:

 • Ta dig tid att tysta sinnet och reflektera

 • meditera

 • träna andningsarbete

 • skriv i en dagbok

 • prata högt för dig själv

 • ta ett lugnande bad

 • Identifiera de viktiga frågorna - Hur kände jag mig totalt sett idag? 

 • Vilka vanor fick jag den här veckan? 

 • Hur kan jag förbättra och växa?

 • Ta hand om din kropp! 

Din känslomässiga och fysiska hälsa är sammankopplade.

 •  Ät bra, drick tillräckligt med vatten (minst 1,5 - 2 liter om dagen)

 • Sov 7-9 timmar per natt

 • Delta i lätt träning regelbundet

 • Ägna tid åt dina hobbyer och favoritaktiviteter! 

 • Gör saker som gör dig lycklig och ditt liv roligare! 

 • Lyssna på musik

 • Dansa

 • Läsa

 • Spela spel.

 • Tillbringa tid i naturen - ta en promenad eller vandra, gå till stranden eller en park, ta en picknick utomhus

 • Se solen gå upp eller gå ner.

 • Håll en balanserad kost för att öka din naturliga energi och förbättra ditt humör

2. ANDLIGT

Andligt välbefinnande involverar din övertygelse, tro, värderingar, etik och/eller moraliska principer. Denna dimension hjälper dig att hitta syfte, värde och mening i ditt liv, med eller utan organiserad religion. De med andligt välbefinnande upplever motståndskraft, en känsla av klarhet i sina värderingar, självförtroende och en känsla av inre frid. Att behålla en nyfiken, lekfull attityd kan hjälpa dig att hitta upplevelser som erbjuder hopp, syfte och mening.

Sätt att upprätthålla och förbättra andligt välbefinnande:

 • Bli volontär eller ge tillbaka till ditt samhälle

 • Delta i religiösa eller andliga gudstjänster

 • För en dagbok eller personlig dagbok

 • Tillbringa tid i naturen

 • Meditera

 • Öva djuplyssning -

Vad är djuplyssning?

Att lyssna på bra sätt innebär att du visar den andra att du har ett öppet sinne, ett genuint intresse och att du ger din tid och utrymme att helt ta till dig vad de säger. Du söker inte bara den ytliga meningen utan också varifrån talaren "kommer" – vilket syfte, intresse eller behov som motiverar deras tal. Bra lyssnande uppmuntrar andra att känna sig hörda och att tala mer öppet och ärligt.3. INTELLEKTUELL

Intellektuellt välbefinnande innebär förmågan att söka efter sätt att använda dina kunskaper och färdigheter, samt känna igen dina unika talanger för att vara kreativ. Detta består av kritiskt tänkande, problemlösning och stimulerande nyfikenhet. Intellektuell hälsa går utöver bara skola eller arbete, utan kräver istället livslångt underhåll och utveckling. Att delta i aktiviteter som odlar mental tillväxt och utmana dig själv att lära dig en ny färdighet hjälper till att bygga intellektuell hälsa. De som främjar denna dimension upplever ofta fördomsfrihet, klarare tänkande, förbättrat minne, bättre koncentration och bättre kritiskt tänkande.

Sätt att upprätthålla och förbättra intellektuellt välbefinnande:

 • Läsa

 • Gör ett utmanande pussel -

 • Sudoku, korsord, gåtor, schack,

 • Debattera (respektfullt) med andra som har motsatta åsikter

 • Testa en ny hobby

 • Lär dig ett nytt språk eller instrument

 • Undervisa och handleda andra

 • Gå på en pjäs, museum eller poesiläsning

 • Gå på ett seminarium eller konferens om något som intresserar dig
4. FYSISKT

Fysisk välbefinnande innebär att ta hand om din kropp att hålla sig frisk nu och i framtiden. Den fysiska hälsan påverkas av träning, kost, sömn, sexuell hälsa, missbruk och till och med din mentalitet. Denna dimension är avgörande! Din fysiska hälsa är en viktig del av det övergripande välbefinnandet som direkt påverkar dig på lång sikt. Att främja ditt fysiska välbefinnande gynnar inte bara ditt fysiska välbefinnande, utan det hjälper också till att förbättra din känslomässiga, intellektuella och relationella hälsa. Ett stort antal människor som använder tobaksprodukter använder dem som ett hanteringsverktyg. Tyvärr kan detta leda till många fysiska hälsoproblem, såsom hjärtsjukdomar och cancer, och kan öka risken för för tidig död. SAMHSA .1. säger att rökrelaterade sjukdomar är relaterade till hälften av alla dödsfall för personer som diagnostiserats med ett beteendemässigt hälsotillstånd, och rökning fortsätter att vara den främsta orsaken till dödsfall som kan förebyggas.

Sätt att upprätthålla och förbättra fysiskt välbefinnande:

 • Träna regelbundet. Minst 3-4 gånger i veckan.

 • Förplikta dig till en hälsosam kost

 • Sov 7-9 timmar per natt

 • Drick mycket vatten! Vid 1,5 - 2 liter om dagen. Tillsätt frukt för smak och tillsatta näringsämnen! Jag har 10 fantastiska recept som du kan prova! 

 • Begränsa alkoholanvändningen

 • Undvik tobaksprodukter

 • Hantera stress

 • Skapa sunda hanteringsmekanismer

Om du letar efter ett sätt att komma igång med att förbättra din fysiska hälsa med träning, men inte vill spendera otaliga timmar på gymmet... nu behöver du inte leta längre! Mitt One and Done-program kan hjälpa dig att nå dina träningsmål med bara 7 minuter om dagen! 


Maila tillgunilla@vagentillhalsa.se för att köpa videon och instruktioner.
5. MILJÖ

Miljömässig Wellness kopplar ditt övergripande välbefinnande till din omgivnings hälsa och kan i hög grad påverka hur du mår. Denna dimension involverar din sociala, naturliga och byggda omgivning (vi själva, miljön och samhället). Det kan vara svårt att må bra och vara produktiv om man ständigt är omgiven av stök och desorganisering, eller känner sig otrygg. Det är mycket viktigt att vi är medvetna om jordens instabila tillstånd och hur våra vardagliga vanor och handlingar påverkar det. Det finns många, många enkla saker du kan göra varje dag för att minska ditt koldioxidavtryck. 

Du har 3 hem: din kropp och själ, där du bor och VÅR PLANET. Ta väl hand om var och en.


Sätt att upprätthålla och förbättra miljömässigt välbefinnande:

 • Rengör och organisera dina personliga utrymmen rutinmässigt

 • Skapa eller gå med i ett grannskapsbevakning eller program

 • Återvinna

 • Skräpa inte ner

 • Gå eller cykla när du kan

 • Använd återanvändbara vattenflaskor, påsar och sugrör

 • Undvik plast för engångsbruk

 • Köp produkter med minimal förpackning

 • Spara energi – stäng av lampor, elektronik och vatten när de inte används

 • Donera oönskade kläder

 • Anlägg en personlig eller gemensam trädgård

6. FINANSIELLT

Finansiellt välbefinnande innebär att vara uppmärksam på dina ekonomiska beslut och hantera dina resurser för att leva inom dina ekonomiska ramar. De med ekonomisk hälsa sätter upp realistiska mål, fattar informerade beslut och investeringar och förbereder sig för nödsituationer, kortsiktiga och långsiktiga behov. Ekonomi är en vanlig stressfaktor för människor, så att kunna minimera oro för denna aspekt av ditt liv kan öka ditt allmänna välbefinnande. Med ekonomisk välbefinnande kommer känslan av tillfredsställelse över din ekonomiska situation. Prova att spåra dina utgifter i en månad för att se vart dina pengar tar vägen och sätt upp mål baserat på vad du hittar. Det finns många små saker du kan börja göra idag som kommer att öka med tiden!


Sätt att upprätthålla och förbättra ekonomisk välbefinnande:

 • Skapa en hushållsbudget

 • Starta ett sparkonto och lägg till en del av din lön varje månad

 • Begränsa onödiga utgifter - Fråga dig själv "Behöver jag verkligen det här?"

 • Brygg ditt eget kaffe istället för att köpa det

 • Laga mat hemma istället för att äta ute

 • Avsluta oanvända prenumerationer

 • Undvik kreditkortsskulder

 • Använd biblioteket och internet för gratis böcker, filmer och tv-program

 • Gå, cykla eller samåka för att spara på drivmedel (och minska ditt koldioxidavtryck!)


7. YRKE

Yrkes hälsa innebär att du känner dig glad och nöjd med ditt val av arbete. Med detta kommer en känsla av anpassning till ditt yrke, dina färdigheter och värderingar, balans mellan arbete och fritid, sunda relationer med kollegor och att hantera stress på arbetsplatsen. Ett mål man kan sätta upp för arbetshälsan är att hitta ett jobb som är meningsfullt och ekonomiskt givande. Lägg märke till hur du känner dig i slutet av en lång arbetsdag! Vi tillbringar en stor del av våra liv med att arbeta så det är viktigt att göra det som känns rätt. 

Saker du kan fråga dig själv:

 • Känner du dig nöjd eller ouppfylld? 

 • Passar ditt jobb med dina värderingar, färdigheter och intressen? 

 • Känner du brist på stöd eller erkännande? Om så är fallet kan det vara dags att börja leta efter något som gör din själ gladare. 

De som främjar sin arbetshälsa upplever känslor av värde och självförtroende, bygger nya färdigheter och intressen och känner en känsla av tillfredsställelse och stimulans.


Sätt att upprätthålla och förbättra arbetshälsan:

 • Reflektera och omvärdera ofta

 • Balansera arbete och speltid

 • Ta tid för dig själv och varva ner

 • Sätt hälsosamma gränser

 • Ha ett öppet sinne

 • Använd karriärserviceresurser8. Socialt

Socialt välbefinnande innebär att etablera och upprätthålla värdefulla relationer med dig själv och andra. Med detta kommer en känsla av tillhörighet och att känna sig ansluten. De med socialt välbefinnande tycker om att vara tillsammans med andra, är förankrade i sunda relationer, stöttar och får stöd i tider av nöd, har förmågan att skapa känslor av glädje och trygghet och bidra till gemenskapen. Det finns många fördelar med att frodas i denna dimension av välbefinnande, såsom känsla av tillhörighet, ökad kommunikationsförmåga och konflikthantering.


Sätt att upprätthålla och förbättra socialt välbefinnande:

 • Ta dig tid att lära känna dig själv

 • Gå med i en klubb, organisation eller studiegrupp

 • Volontär

 • Gör ett försök att hålla kontakten med nära och kära

 • Fråga om en kollega eller bekant vill gå på lunch eller fika

 • Sätt hälsosamma gränser

 • Använd effektiva kommunikationsförmågor

 • Var ärlig, äkta och autentisk mot andra och dig själv!

 • Behandla andra och dig själv med respekt

Hur skulle livet se ut om du vårdar alla 8 dimensioner av välbefinnande? Vilka dimensioner tycker du är dina starkaste? Vad skulle du vilja jobba med? 


Att sätta upp mål för dig själv inom varje område kan hjälpa dig att optimera din hälsa och må ditt allra bästa!


Ha en underbar dag och lev livet till fullo med det som gör dig lycklig!


/Gunilla


24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page